הצהרת פרטיות

אנו שמחים שבחרתם לגלוש באתר שי ורד - משרד עורכי דין בע"מ (להלן: "האתר") ורואים חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמשים. 

מטרת מדיניות פרטיות זו היא להסביר מהם נוהגי בית העסק ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמש בית העסק במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתרים.

המידע שייאסף יישמר במאגרי המידע של שי ורד - משרד עורכי דין (להלן: "בית העסק") והשימוש בו ייעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין. 

 1. סוג המידע שאנו אוספים:
  בית העסק רשאי לנהל מאגר מידע ולעבד כל נתון על המשתמשים (כגון שם, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני, וכיו"ב (להלן – "מידע אישי" או "פרטים אישיים") אשר יגיעו לידיעת בית העסק במסגרת השימוש באתר ושהועברו על ידי המשתמשים, על פי בחירתם החופשית. בית העסק מתחייב כי ככל שיהיה לו מאגר מידע כאמור, השימוש בו ואופן ניהולו יהיו בהתאם להוראות דיני מדינת ישראל שיחולו לאותו עניין.
  כמו כן, cookies המופעלים באתר (כמפורטים להלן) עשויים לאסוף פרטי מידע נוספים, כגון זמני כניסה ויציאה מהאתר, אתר האינטרנט שממנו הגיע הגולש לאתר וכו' (להלן: "המידע הנאסף").
 2. מטרות האיסוף והשימוש במידע:
  השימושים שאנו עושים עם המידע שנאסף הם -
  - יצירת קשר ומתן שירותים. 
  - תפעול האתר, פיתוחו שיפורו וניהולו. 
  - אבטחת מידע.
  - על פי הוראות כל דין, צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת.

 3. Cookies
  האתר משתמש ב"עוגיות" -  Cookies לצורך תפעול השוטף והתקין, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לאפשר קבלת שירותים שונים ונתונים סטטיסטיים ולצרכי אבטחת מידע. כאשר משתמש מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים מושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש.
  מידע זה יהיה בצורת קובץ "Cookie" שהוא קובץ טקסט קטן שמאוחסן בחומרת המחשב או האמצעי האלקטרוני הרלוונטי, אשר משמש בעיקר לסיוע למשתמש בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות.

  במרבית הדפדפנים ניתן למחוק את ה"Cookie" מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני הרלוונטי, לחסום את ה - Cookies לפני אחסונן. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיות לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.

 4. שינויים במדיניות הפרטיות
  אנו רשאים לעדכן מעת לעת, את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה של שינוי כאמור, אנו נעדכן את מדיניות הפרטיות המוצגת באתר זה. שינויים ייכנסו לתוקף מיידי מיד עם פרסום המדיניות המעודכנת באתר. בהיותך גולש באתר זה אנו רואים בכך את הסכמתך למדיניות הפרטיות המעודכנת באתר.
 5. יצירת קשר
  אם יש לכם שאלות בקשר עם מדיניות פרטיות זו, ניצן ליצור עימנו קשר דרך עמוד יצירת קשר.

מדיניות זו עודכנה לאחרונה ביום 1/1/2022