מן הפסיקה

בית המשפט דחה טענה לפיה ההסכם שבין הצדדים בטל מעיקרו, וקיבל את התביעה הכספית.
נדחתה תביעה כנגד חברה והתקבלה תביעתה שכנגד של החברה, בסכסוך שנסב על המחאת זכויות.
התקבלה תביעה בבית המשפט המחוזי להחזר הלוואה בסך של למעלה מ-3,200,000 ש"ח, אשר הועמדו במסגרת הסכם הלוואה עם אופציה להשקעה במקרקעין.
התקבלה במלואה תביעה להחזרת כספי השקעה שהומרו להלוואה, שלא הוחזרה, במסגרת הסכמים בין בעלי מניות ולווה-מלווה.
התקבלה במלואה תביעתו של שותף לשעבר לקבלת סך של 350,000 ש"ח, משותפו לשעבר.
התקבלה תביעה כספית כנגד קבלן בגין איחור במסירת הדירה.
בית המשפט המחוזי דחה תביעה כספית לתשלום בסך של כ-3,000,000 ש"ח אשר נתבע בשל הקמת עסק מתחרה על ידי יועץ ונותן שירותים.
בית המשפט דחה תביעה בסך של 250,000 ש"ח בגין לשון הרע וסכסוך בין בעלי מניות בחברה.
בית המשפט דחה שתי תביעות כספיות לתשלום שכר טרחה המבוססות על חוזים בכתב ובעל-פה.
נדחתה תביעת לשון הרע בסך של 1,000,000 ש"ח.
התקבלה תביעת התובע בבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפיה התובע הוא בעל מניות יחיד בחברה וכי הסכם בעלי המניות עליו חתם - מבוטל.
נדחתה בקשה בבית המשפט המחוזי לביטול פסק בורר שפסק כי התובע זכאי לסך של 700,000 ש"ח במסגרת סכסוך בין בעלי מניות בחברה.